Nybygg

Enebolig Holtet (Sundts Arkitekturpris -16)

2015-2016

Utgangspunktet var en typisk problemstilling i Oslo: En eplehageutbygging innenfor et begrenset budsjett. Tomten var en nydelig gammel hage, men flatt terreng og en relativt trang situasjon ga begrenset utsikt. Prosjektet er gjennomført innenfor et begrenset budsjett. Et åpent og tillitsfullt samspill mellom byggherre, arkitekt og entreprenør har likevel muliggjort et særpreget og gjennomarbeidet hus.

Tegnet av: Atelier Oslo
Byggherre: Ingrid Nyhus og Joakim Lie
 

Flere nybygg prosjekter