Nybygg

Korsvoll

Oppføring av enebolig i 2010 – 2011

Arkitekttegnet enebolig oppført som generalentreprise. Kjetil Eriksen as var involvert i tidlig planlegging og det ble i 2007 skrevet intensjonsavtale med byggherre om gjennomføring av prosjektet.

Byggeplass: Prosjektleder var Espen.
Tegnet av: Asplan-Viak ved Thorir Helgason.