Nytt og gammelt

Hytte på Herføl

Gjennomført våren 2009.

Utbedring av råteskader i gammelt bindingsverk. Etterisolering og kledning. Montering av ny balkongdør og nye vinduer. Det ble benyttet høvlede materialer for å gi hytta tilbake opprinnelige utseende.

Byggeplass: Arbeidet ble utført av Espen, Steffen, Bjørn Atle og Lars.
Byggherre: Sverre Larsen
 

Flere nytt og gammelt prosjekter