Restaurering

Vinduer og dører

Eldre vinduer er normalt produsert av kvalitetsvirke som med godt vedlikehold tåler tidens tann bedre enn noen av de «vedlikeholdsfrie» vinduene man tilbyr i dag.

Vi opplever at vinduer i bygårder som ble byttet omkr 1970 – 1980 nå må byttes igjen. De originalevinduene fra omkr 1880 – 1890, vil holde i nye 100 år etter restauering og med jevnlig vedlikehold.

Her jobber .... på verkstedet og lager kopi av et gammelt vidu

Her ser vi (navn) jobber på verkstedet med å kopiere et gammelt vindu

Ved restaurering bevarer man et vesentlig bygningselement som har stor verneverdi – i tillegg til at man slipper inngrep i fasader og listverk.  Et «rimelig» tilbud om utskifting av vinduer i eldre bygg, tar sjelden hensyn til verdien av originale foringer og belistning eller at karm er pusset inn direkte i vindussmyg. 

En totalrestaurering av Blitz sine lokaler i Pilestredet omhandlet omfattende restaurering av dører og vinduer.

Dør og vindu skal være i svært dårlig forfatning for at ikke restaurering kan anbefales.

Spør oss om vurdering av tilstand og prisoverslag for restaurering evt kombinert med levering og montering av varevinduer

 

Flere restaurering prosjekter