Kjetil Eriksen AS

Fra planlegging til ferdigstilt bygg

Vi er med deg hele veien fra planlegging til ferdigstilt bygg. Vi tilbyr bistand i utvikling av tomt, arktiekttjenester og full prosjektering frem til byggestart med våre samarbeidspartnere og vårt nettverk av gode arkiteker.