Planlegging / prosjekteringsledelse

Full prosjektering frem til byggestart

Vi tilbyr bistand i utvikling av tomt, arktiekttjenester og full prosjektering frem til byggestart med våre samarbeidspartnere og vårt nettverk av gode arkiteker.

Vi tilbyr budsjettering og prosjekteringsledelse frem til komplett kontrakt og kan tilby ulike kontraktsformer.  Her har vi erfaring med totalentreprise – samspillskontrakter og utførelsesentrepriser.