Nybygg

Vår hovedvirksomhet

Kjetil Eriksen AS har solid erfaring i oppføring av arkitekttegnede boliger. Bygge nytt skal være en morsom og spennende prosess hvor byggherre opplever å virkeliggjøre boligdrømmen.

Vi arbeider med et fast nettverk av underentreprenører og leverandører som vi kjenner godt.
Prosessen styres etter lean-metode med detaljert fremdriftsplanlegging.  Med god kontroll på prosjekteringen,  er det mulig å gjennomføre selve byggeprosessen med god tid- og kostnadskontroll.

Planlegging og prosjekteringsledelse

Vi tilbyr bistand i utvikling av tomt, arktiekttjenester og full prosjektering frem til byggestart med våre samarbeidspartnere og vårt nettverk av gode arkiteker.

Vi tilbyr budsjettering og prosjekteringsledelse frem til komplett kontrakt og kan tilby ulike kontraktsformer.  Her har vi erfaring med totalentreprise – samspillskontrakter og utførelsesentrepriser.