Energitiltak

Energisparende løsninger

Vi har gjennom byggenæringens eget prosjekt Sammen 2030 forpliktet oss til å gjennomføre energitiltak både ved egen produksjon og å påvirke kunder og prosjekterende til å tenke energi og bærekraft.

Sammen om det grønne skifte

Kjetil sitter i det strategiske rådet for denne samlingen av toppledere i byggenæringen og vi har samarbeid med deler av næringen med tanke på gjenbruk og sirkulær-økonomi.